Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ

http://tangelonias.blogspot.com/2011/09/1959.html#more
Χώρα Σαμοθράκης τέλη δεκαετίας του '50. Λίγο πριν την μαζική μετανάστευση, προς Γερμανία. Στη φωτογραφία ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσίπος.
Στην αγκαλιά του η μικρή τότε Τριανταφυλλιά. Εκ δεξιών του η αγαπημένη του σύζυγος Ευστρατία Τσίπου το γένος Αγγελώνια. Εξ ευωνύμων η Λαζανδρέου Τασούλα που λίγα χρόνια μετά μετανάστευσε στην Αμερική.
Εις μνήμην του αγαπημένου θείου μια...
περιγραφή από το βιβλίο του Α. Χρηστομάνου*:
 "Δύο λέξεις περί των κατοίκων της Σαμοθράκης,...
...Τις δύναται ν'αρνηθή ότι η δυστυχία τιθασεύει και ποεί άνθρωπον ευάγωγον;...
...Οι Σαμόθρακες είναι φίλεργοι και φιλομαθείς, εκπατριζόμενοι δε ευδοκιμούσιν ως οι Μυτιληναίοι, οι Κυνουριείς και οι Καλαβρυτινοί, είναι αφελείς και 

ευθύμου διαθέσεως, επιτήδειοι δε και επιχειρηματίαι. Ειρηνικοί ως η παραδεισιακή των νήσος, αποφεύγουσι τας βιαιοπραγίας και αν ποτέ συμβή εν τη μικρά αυτών κοινωνία να διαπραχθή έγκλημα τι, το ενθυμούνται άπαντες και το διηγούνται μετ’ αποστροφής.
Εκείνο δε, όπερ μοι προυξένησε την μεγίστην αίσθησιν, είναι ότι οι Σαμόθρακες είναι γνήσιοι Έλληνες κατά τε τον χαρακτήρα, το παράστημα και την γλώσσαν. Είδον άνδρας υψηλούς και ωραίους, δολιχοκέφαλους, κανονικάς χείρας και εκφραστικήν φυσιογνωμίαν έχοντας. Και αυτοί οι ιδιωματισμοί της γλώσσης είναι γνησίως ελληνικοί, αι παραφθοραί σπάνιαι, η προφορά άμεμπτος και ενίοτε παρεισφρύουσιν εις τον διάλογον λέξεις, αρχαίαι ή βυζαντιναί, διατηρηθείσαι εν τη μικρά, αποκεκλεισμένη και εστερημένη σχεδόν πάσης επιμιξίας νήσω ταύτη... 
...Αφελείς και ρεμβαστικοί, γνωρίζουσιν ουχ ήττον το συμφέρον των και ειμί βέβαιος ότι οι Σαμόθρακες εκπατριζόμενοι ευδοκιμούσιν εν μέσω μέιζονος κοινωνίας."...
*«Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 1893» ΥΠΟ ΑΝΑΣΤ.Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ [Απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού], εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου της Εστίας 1899.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου