Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε συνεδρίαση στην Αθήνα το 1896. Καθήμενος στο μέσο ο τότε διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου