Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

ΑΦΗΣΣΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 1952


Ο συνοικισμός της Αφήσσου ανήκε στον Δήμο Αφετών (μαζί με το Νεοχώρι και την Νιάου (Αφέτες)) όπως αυτός σχηματίστηκε με το Β.Δ. της 31ης Μαρτίου 1883 (ΦΕΚ 126) "περί της εις δήμους διαιρέσεως της εν τω νομώ Λαρίσσης επαρχίας Βόλου" με έδρα το Νεοχώρι. Με το Β.Δ. της 21ης Οκτωβρίου 1905 (ΦΕΚ 208) ορίστηκε ως χειμερινή (1η Νοεμβρίου εως 1η Μαρτίου) έδρα του Δήμου Αφετών. Ο οικισμός ξεχώρισε στην περιοχή του Πηλίου ως

εμπορικό λιμάνι εξαγωγής ελαιών (υπήρχε και τελωνείο). Στην Αφησσο κτίστηκε το πρώτο ξενοδοχείο ύπνου στο Πήλιο, το ΑΚΤΑΙΟΝ, εν ετη 1930.  Επίσης ήταν από τους πρώτους οικισμούς που ηλεκτροδοτήθηκε το 1950.

1 σχόλιο: