Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1973

Σαν σήμερα, το πριν από 38 χρόνια,  το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας καταργεί και τυπικά το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Ο αντιβασιλεύς-πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος, χρεώνει στον Κωνσταντίνο το Κίνημα του Ναυτικού, τον κηρύσσει έκπτωτο και αναλαμβάνει ο ίδιος καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας.Παράλληλα, σε μήνυμά του τονίζει, μεταξύ άλλων:
« Δεν ήτο πρόθεσις της Επαναστάσεως να
υποδείξη ριζικήν πολιτειακήν μεταβολήν και απόδειξιν τούτου περίτρανον αποτελεί το Σύνταγμα του 1968. Την μεταβολήν την κατέστησεν επιβεβλημένην αυτός ούτος ο κληρονομικός ανώτατος άρχων δια της όλης συμπεριφοράς του από της ανρρήσεως του προ εννεατίας μέχρι σήμερον, εκπέσων μόνος του εκ του θρόνου.

Έλληνες και Ελληνίδες
Απαλλάξατε την Ελλάδα από την μοναρχίαν ήτις αποτελεί ξεπερασμένον πλέον υπόλειμμα άλλων εποχών και αποδώσατέ της την Δημοκρατίαν την οποίαν ενοσταλγούσαν και ελαχταρούσαν πολλαί Ελλήνων γενεαί, δια να την χαρήτε και να την λαμπρύνετε σεις, τα τέκνα σας και τα τέκνα των τέκνων σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου