Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΦΙΛΟΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ο Θεός ηυδόκησε να προορίσει σε, όπως βασιλεύσης των Ελλήνων, του ενδόξου, αρίστου και ευγενούς Λαού ημών''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου