Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ (υπ' αριθμόν 2) ΣΤΟΛΗ

Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ''21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ''

2 σχόλια: